Dokümanlar
Yüzey hazırlama ve uygulama bilgileri
Genel bilgi ve belgeler

Genel bilgi ve belgeler

Boya ve kaplamalarla ilgili genel bilgi ve belgeleri içerir. Korozyon ve korozif madde ve ortamlarla ilgili açıklamalar ve bu etkinin önlenmesinin temel kriterleri açıklanmaktadır. Ayrıca, ahşabın korunması ve çürümesinin geciktirilmesiyle ilgili bilgiler bulunmaktadır.